Prima paginăDespre noiEchipaServiciiExperienţăArticoleComunicate de presaContactSimple BPM Software

Servicii » Training » Perform


Fiecare zi de muncă înseamnă provocări noi, mai multe eforturi, mai multă ingeniozitate, mai multă competiţie şi aduce noi sarcini, stive de documente, tensiuni şi schimbare.

Perform abordează CONDUCEREA dintr-o triplă perspectivă:

 • Echipa trebuie condusă.
 • Oamenii trebuie îndrumaţi.
 • Procesele trebuie să producă rezultatele aşteptate în mod eficient.
Este un curs dens şi captivant, proiectat pentru a încuraja participarea echipelor de management ale companiilor şi organizaţiilor, contribuind astfel la unificarea concepţiei de management a participanţilor. Perform înseamnă 3 module a câte 8 ore, în care reuşeşte să dezbată secretele performanţei organizaţiilor, standardele de excelenţă în afaceri si arta conducerii.

Perform reaminteşte participanţilor elementele cheie ale conducerii organizaţiilor moderne, într-o pilulă concentrată de “refresh-training”:
 • clasificarea conceptelor:
  - strategic,
  - operaţional,
  - cultural-motivaţional
 • cele trei roluri ale conducătorului:
  - administrator de procese,
  - lider de echipă,
  - mentor pentru colegi
 • tehnici de comunicare:
  - argumentare,
  - întrebări,
  - stabilirea, întreţinerea şi focalizarea
  - dialogului,
  - pozitivare-implicare,
  - programul de comunicare,
  - formularea cererilor,
  - feed-back-ul
 • administrarea proceselor: - proiectare,
  - instanţiere,
  - coordonare,
  - monitorizare,
  - corecţie-prevenţie,
  - finalizare,
  - evaluare,
  - perfecţionare
 • modele pentru procese
 • instrumente de modelare organizaţională
 • Manualul Operaţional
 • standarde de excelenţă în afaceri:
  - modelul american (National Institute for Standards and Technology),
  - modelul european (European Foundation for Quality Management)
 • evaluarea performanţei organizaţiilor
 • managementul timpului:
  - stabilirea priorităţilor,
  - diagrama importanţă-urgenţă,
  - diagrama productivităţii
 • stabilirea rutinelor, delegarea autorităţii şi activităţii, micromanagement
 • mentor pentru colegi:
  - motivare,
  - managementul performanţei,
  - dezvoltare
 • diagrama motivaţiilor, diagrama AFFA
 • reflecţie, acţiune, gestiunea aşteptărilor
 • procesul de management al performanţei angajaţilor
 • obiective, recompensare, recunoaştere
 • planul de dezvoltare individual
 • lider pentru echipă: stadiile de evoluţie ale echipei
 • sursele de putere în relaţiile cu colegii
 • raportul de putere între două părţi, cele trei nivele, piramida puterii
 • putere prin atitudine şi comportament
 • cele mai frecvente 10 greşeli
 • mijloacele exercitării puterii
 • legea « 85-15 »
 • evoluţia organizaţiilor – cele 5 stadii
 • detensionarea echipelor:
  - 8 tehnici de tratare a obiecţiilor, exprimarea adecvată a dezacordului,
  - FUD,
  - comportamentele disfuncţionale
 • « Tough times », gestiunea conflictelor
 • Tehnici de grup – eficienţă şi eficacitate în colaborare:
  - Brainstorming,
  - Şedinţa operativă,
  - Diagrama de afinităţi,
  - Cele şase pălării.
 • Gestiunea schimbării, curba productivitate-timp
Grupul audienţei ţintă este format din persoane din middle management, project manager-i, conducători de echipe şi candidaţi cu potenţial pentru a deveni manageri.

La încheierea conferinţei, participantul ar trebui să dobândească o imagine sintetică asupra celor trei roluri ale conducătorului, s[ îşi extindă capacitatea de a proiecta şi coordona activitatea structurată în procese, de a înţelege şi urmări eficacitatea şi eficienţa, de a aplica principiile standardelor de excelenţă, de a relaţiona într-o manieră profesională cu colegii, de a monitoriza şi administra performanţa acestora, de a-i înţelege şi motiva, de a obţine şi administra puterea, de a gestiona conflictele şi detensiona echipa, de a aplica tehnici de grup pentru productivitate colectivă şi de a gestiona schimbarea.

Printre cei care au beneficiat de acest curs se regăsesc:


Aboneaza-te

Avantera on LinkedIn