Prima paginăDespre noiEchipaServiciiExperienţăArticoleComunicate de presaContactSimple BPM Software

Articole » Oameni si organizatii


Liderii
• Stabilesc unitatea scopului şi a direcţiei organizaţiei
• Trebuie să creeze şi să întreţină mediul intern astfel încât oamenii să se
implice în atingerea obiectivelor organizaţiei


Liderii dintr-o asemenea organizaţie:
• Stabilesc şi comunică o viziune clară a viitorului organizaţiei
• Stabilesc sistemul de valori şi modele etice la toate nivelurile organizaţiei
• Sunt proactivi şi conduc prin exemplu personal
• Înţeleg şi răspund schimbării din mediul înconjurător
• Iau în consideraţie necesităţile tuturor deţinătorilor de interese
• Construiesc încredere şi elimină teama
• Asigură oamenilor resursele necesare şi liberatea de acţiune responsabilă
• Promovează comunicarea deschisă şi cinstită
• Educă, instruiesc şi îndrumă oamenii
• Stabilesc obiective provocatoare şi ţinte aliniate cu misiunea şi viziunea organizaţiei
• Comunică şi implementează o strategie pentru a atinge aceste obiective şi ţinte
• Folosesc indicatori de performanţă care încurajează comportamentul consistent cu aceste
obiective şi ţinte

Implicarea oamenilor


Oamenii
• La toate nivelele sunt esenţa unei organizaţii şi implicarea lor deplină permite
utilizarea abilităţilor lor în beneficiul organizaţiei


Oamenii dintr-o organizaţie care îi implică:

• Îşi însuşesc spre rezolvare probleme, asumându-şi responsabilitatea
• Caută activ oportunităţi pentru a face îmbunătăţiri
• Caută activ oportunităţi pentru a-şi perfecţiona competenţele, cunoştinţele şi experienţa
• Împărtăşesc în mod liber cunoştinţe şi experienţă în echipe şi grupuri
• Se concentrează pe valoarea oferită clienţilor
• Sunt inovativi şi creativi în extinderea obiectivelor organizaţiei
• Reprezintă mai bine organizaţia în faţa clienţilor, a comunităţilor locale şi a societăţii în general
• Obţin satisfacţie din munca lor
• Sunt entuziaşti şi mândri să facă parte din organizaţie

Abordarea bazată pe proces

Rezultatele
• dorite sunt obţinute mai eficient atunci când activităţile şi resursele asociate
acestora sunt conduse ca un proces


Oamenii dintr-o organizaţie care a adoptat abordarea pe proces:
• Cunosc obiectivele pe care trebuie să le atingă şi procesul care le va permite acest lucru
• Ştiu ce indicatori de performanţă vor indica dacă obiectivele au fost atinse
• Au rolurile, autoritatea şi responsabilitatea clare pentru rezultate
• Realizează doar acele activităţi care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor şi produc rezultatul
aşteptat
• Evaluează riscurile care ar afecta succesul şi pun în practică măsuri care elimină sau controlează
riscurile
• Ştiu ce resurse, informaţie şi competenţe sunt necesare pentru a atinge obiectivele
• Ştiu dacă procesul îşi atinge obiectivele
• Găsesc căi mai bune pentru atingerea obiectivelor procesului şi pentru îmbunătăţirea eficienţei
procesului
• Verifică în mod regulat că obiectivele şi ţintele rămân relevante pentru necesităţile organizaţiei

Conducerea sistemică

Organizaţia
• care identifică, înţelege şi conduce procesele ţinând cont de interacţiunea lor
în sistem reuşeşte să fie eficace şi eficientă în atingerea obiectivelor.


Oamenii dintr-o organizaţie care a adoptat conducerea sistemică:

• Sunt capabili să înţeleagă organizaţia ca un sistem de procese în interacţiune
• Structurează sistemul pentru a atinge obiective în modul cel mai eficient
• Înţeleg interacţiunile şi interdependenţele între procesele sistemului
• Corelează obiectivele la nivel de proces cu cele la nivel de sistem
• Înţeleg impactul acţiunilor şi deciziilor lor asupra altor procese cu care se interfaţează şi asupra
obiectivelor organizaţiei
• Stabilesc constrângerile privind resursele disponibile înainte de a acţiona


Aboneaza-te

Avantera on LinkedIn